Vrijwilliger bestuur

Heb jij bestuurlijke kwaliteiten of wil je deze graag (verder) ontwikkelen? Wil je met jouw kennis, ervaring en enthousiasme bijdragen aan het versterken en verder professionaliseren van een organisatie? Dan komen wij heel graag met jou in contact!

Functies

Hieronder een overzicht van de bestuursfuncties binnen onze organisatie. Zodra ze vacant zijn kun je solliciteren via de rode button 'VACATURE'. Bij reeds ingevulde functies kun je wel jouw interesse kenbaar maken via de button 'HOUD MIJ OP DE HOOGTE' en zo op de hoogte worden gehouden zodra de functie vacant wordt.

Heb je een andere kwaliteit die je heel graag wilt inzetten voor onze organisatie? Laat het ons vooral weten, we komen graag met je in contact. Reageer via het onderstaande contactformulier of stuur een mail naar bestuur@volksuniversiteit-lisse.nl.

Voorzitter

Als voorzitter van het bestuur ben je verantwoordelijk voor de algehele leiding van de stichting Volksuniversiteit Lisse. Je onderhoudt persoonlijk de voornaamste externe contacten, vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe en overlegt met officiële instanties.

Penningmeester

De penningmeester beheert het geldelijk vermogen van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie. Je stelt de jaarlijkse ghalgemene begroting samen. Je bewaakt de begroting en houdt het bestuur op de hoogte van de financiële situatie.hj

Secretaris

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de secretariële organisatie van de stichting en de personele aangelegenheden. Je draagt zorg voor de voorbereiding en het notuleren van de maandelijkse bestuursvergadering en incidentele vergaderingen. Je verzorgt de algemene correspondentie van de stichting en beheert het archief, in samenwerking met de medewerker secretariaat.

Algemeen - PR en Communicatie

Het bestuurslid belast met PR en Communicatie is verantwoordelijk voor (het vergroten) van de naamsbekendheid van de stichting. Je regelt vorm en inhoud van de nodige publiciteitsactiviteiten zoals persberichten en advertenties, coördineert de totstandkoming van de jaarlijkse brochure met het cursusaanbod. Je wordt hierbij ondersteunt door een werkgroep PR.

Algemeen - Cursuscoördinaat

De teamleider cursuscoördinaat overziet en is eindverantwoordelijk voor het cursusaanbod en de ontwikkeling daarvan. Je maakt deel uit van het bestuur van de stichting en informeert hen over de stand van zaken.

Algemeen - ICT en Digitalisering

Je bent verantwoordelijk voor vernieuwing van het financieel/administratieve systeem en coördineert de vernieuwing van de website. Je onderhoudt contacten met de externe IT-dienstverlener en zorgt ervoor dat gebruikers de hard- en software optimaal kunnen gebruiken.

Algemeen - Huisvesting

Alles wat te maken heeft met huisvesting valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Huisvesting. Denk daarbij aan het beheer en de inventaris van het gebouw van de stichting, zoals onderhoud, schoonmaak, aanschaf meubilair en apparatuur. Je wordt hierbij ondersteunt door een aantal huismeesters.

Heb je een vraag? Wij horen het graag!

Heb je een vraag of bericht voor ons? Laat ons het weten via onderstaand contactformulier, stuur een mail naar bestuur@volksuniversiteit-lisse.nl of loop gerust even bij ons binnen aan de Vuursteeglaan in Lisse.

Aanmelden vacature alert

Laat mij weten zodra er een nieuwe functie vacant komt bij de Volksuniversiteit Lisse